Smokvica

 
Zdroj: www.dubrovacki.hr
Zdroj: www.apartmanija.hr

Položaj mjesta Smokvica stvara savršene uvjete za vinogradarstvo, proizvodnju ulja, i druge poljoprivredne aktivnosti. Ovo je domovina Pošipa, kvalitetne sorte bijelog vina. 

Zahvaljujući plodnom tlu, vodi i idealnom položaju, Smokvica je bila od antičko doba kolonizirana, po pretpostavcima i mnogo ranije. Dominantom je neoromanička crkva Marije Djevice, starija crkva koja je bila obnovljena. Tu je postojalo nekoliko plemićkih kuća, ali jednako zanimljive su ranosrednjovjekovne crkve u tom području. Na bitku s Turcima dan danas podsjeća Kumpanija – viteška igra sa mačevima.

U mjestu naći ćete banke, ljekarne, liječnika, trgovine, poštu, caffe bar, trgovine vinom i pizzeriju.


Jadransko sunce d.d.o., Brna 651, Smokvica- Brna 20272, tel. , e-mail: info@jadranskosunce.com
© Copyright 2009-2024 PowerNET. | GDPR | Výměnná reklama | Mapa stránek