SmještajRezervacijski obrazac

JADRANSKO SUNCE

Katerina a Miroslav Radionov 

Brna 651

202 72 Smokvica

Hrvatska

 

Email: info@jadranskosunce.com

Web: www.jadranskosunce.com 

GSM: +385922581203

Brna

 
Zdroj: www.mediterano.hr
Zdroj: www.mediterano.hr

Općina Brna, koja se nalazi na južnoj obali otoka Korčule, sastoji se od dvije uvale koje dijeli poluotok Mali Zaglav. Brna se nalazi 4 km od naselja Smokvica, oko 20 km od Vele Luke, 33 km od grada Korčula. 

Brna je osnovana kao luka sela Smokvica, potrebnog za trgovinu Pošipa - domaćeg vina, maslinovog ulja ili drva. Zanimljiva je uvala Istruga, na kojoj se nalazi 6 metara naslage ljekovitog mulja (peloida), koje se ispod vodene površine oblikuje više od 1000 godina. U ovoj uvali također možete pronaći teniske terene, odbojku na pijesku i mali kafić. 

Legenda govori o boravku mitskog Odiseja, koji je bio navodno usidren nekoliko dana, i uživao je sa morskim Sirenama.


Jadransko sunce d.d.o., Brna 651, Smokvica- Brna 20272, tel. , e-mail: info@jadranskosunce.com
© Copyright 2009-2019 PowerNET. | Výměnná reklama | Mapa stránek